Obec Těchařovice

Vesnička Těchařovice leží v průměrné výšce 519 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1356. Celková katastrání plocha obce je 446 ha, z toho orná půda zabírá padesát procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.